Salgs og leveringsbetingelser

side 2

Gå til: Salgs og leveringsbetingelser

side 1

BEMÆRK: Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi: du reelt har taget varen i brug, hvis mærkatlabel er aftaget helt eller delvist, eller hvis den mangler, den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den, du har håndtereret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer, du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype mm.


Vær opmærksom på, at du ikke har fortrydelsesret ved køb af værdibeviser til bl.a. nedenstående ydelser i henhold til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2:

  • persontransport, fx rejser med fly, bus, tog, taxi mv.
  • indkvartering, fx ophold på hotel, vandrehjem eller campingplads og leje af sommerhus,
  • pakkerejser, jf. afsnittet “Særligt om pakkerejser.
  • forplejning, fx restaurantbesøg og levering af mad (catering),
  • fritidstilbud, fx biografbesøg, teaterforestillinger, koncerter, sportsstævner mv.,

Dette er dog betinget af, at det fremgår af aftalen, hvornår (hvilken dag eller bestemt periode) den aftalte begivenhed skal finde sted. Efter benyttelse af værdibeviset efter fuldførelse af booking kan fortrydelsesretten heller ikke gøres gældende.


Reklamation - Hvis der er noget galt med varen.
Dit køb er omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. 

Du skal kontakte os indenfor ”rimelig tid” Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og inden for 2 måneder efter fejlen blev opdaget. Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til info@cartmate.dk. Reklamation kan dog max ske i op til 24 måneder.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse.

Sign up og persondata 
For at kunne handle på www.cartmmate.dk skal du som minimum oplyse: Navn, Adresse, Mailadresse, Telefon/mobilnummer. Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes. 

Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom. Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden, men kan bruges af relaterede selskaber til Cartmate ApS  
Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Cartmate via e-mail info@cartnate.dk. 

Ved at benytte www.cartmate.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. 

Lovvalg og værneting
Køb af varer på www.cartmate.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

Told og moms 
Bestiller du fra et EU-land betales der dansk moms, men ingen told efter reglerne om varernes frie bevægelighed. Varer, som sendes fra Cartmate.dk kan ikke sendes som en gave til lande uden for EU, i et forsøg på at unddrage sig lokal told og afgifter.   

Bestiller du derimod fra et land udenfor EU, kan der blive påført lokale skatter og told som vi ikke kan drages til ansvar for, men til gengæld fratrækkes dansk moms. Hvis dette er tilfældet vil du blive kontaktet af fragtfirmaet. Vær opmærksom på, at dette kan forsinke forsendelsen en del, da varerne bliver holdt tilbage i tolden. Det er derfra dit ansvar at tage kontakt til fragtfirmaet og betale de påførte meromkostninger.